#

پترو پرسیس

مدلسازی،مشاوره،مطالعه و تحلیل داده و آموزش

پترو پژوهان پرسیس در سال 1396 دیده به جهان گشود از همان ابتدا در زمینه های مدلسازی ، تفسیروتجزیه وتحلیل دادههای پتروفیزیکی ، مشاوره و آموزش فعالیت نموده است که تا کنون توانسته به لطف خداوند متعال تمامی پروژهای ارجاعی را موفقیت به پایان رسانده. که از این جمله می توان به همکاری در مطالعه میدانی برخی از میادین غرب و جنوب کشور اشاره نمود.

در زمنیه آموزشی نیز پترو پرسیس توانسته یک جایگاه مناسب در صنعت نفت و گاز برای خود بدست آورد و با تولید و انتشار پک های تصویری آموزش نرم افزارهای مهندسی نفت از جمله پترل ،ژئولاگ،لندمارک،اکلیپس و ... توانسته یک شیوه نوین در آموزش ارائه نماید و از طرفی دیگر با برگزاری کارگاه های آموزشی بصورت وبینار توانسته تا حد بسیار زیادی نیاز مهندسین و دانشجویان را برای آموزش برطرف نموده و می توان بیان نمود که دیگر تنها با چند کلیک ساده با رایانه شخصی و یا موبایل خود می توانید بصورت کامل از آموزشهای پترو پژوهان پرسیس بهره مند شوید.

#

مطالعه میدانی

مطالعه میدانی میادین نفت و گاز با بهره گیری از تخصص جوانان

#

مشاوره

مشاوره در زمینه های مطالعاتی ، تحقیقاتی و آموزشی

#

تحلیل داده

تحلیل داده های پتروفیزیکی،لاگ خوانی و تفسیر نمودارهای مختلف پتروفیزیکی

#

آموزش

آموزش نرم افزارهای تخصصی مهندسی نفت ،شیمی ، زمین شناسی

دوره های آموزشی

کارگاه های آموزشی بهار 1403

لیست های آموزشی شرکت پترو پژوهان پرسیس در بهار 1403

جهت شرکت در دوره هایی که لینک ثبت نام ندارند لطفا با صفحه اینستاگرام شرکت ارتباط برقرار نمائید

@ petro_persis

021-33349752

اینستاگرام

06-07-13 اردیبهشت ماه 1403

کارگاه آموزش نرم افزار ژئولاگ

کد دوره: 1116

این دوره بصورت جامع می باشد ودر انتهای دوره مدرک بین المللی معتبر اعطا خواهد گردید.

نرم افزار ژئولاگ

نرم افزار ژئولاگ نرم افزاری کاربردی در زمینه تفسیر و تحلیل داده های پتروفیزیکی ، داده های لاگ و داده های مغزه می باشد.ژئولاگ نرم افزاری کاربردی بوده و در مقایسه با دیگر نرم افزارها این توانایی را دارد که داده های لاگ های چاه پیمایی را هم بصورت رقومی و هم بصورت تریس نمایش داده و با توجه به داده هایی که در احتیار نرم افزار ژئولاگ قرار میگیرد می توان پارامترهای پتروفیزیکی نظیر تخلخل ، تراوایی ، حجم شیل، ، اشباع آب و لیتولوژی را تعیین و تفسیر نمود که تعیین این پارامترها هم به روش قطعی و هم به روش مولتی مین که روش نوین و بسیار پرکاربرد در جهان می باشد میسر است.

سر فصل دوره

نصب و فعالسازی

انواع داده و ورود داده

ساخت Layout

ساخت Xplot

تصحیحات محیطی(گاما-نوترون-چگالی -مقاومت)

تعیین پارامترهای پتروفیزیکی(حجم شیل-تخلخل-اشباع آب- تراوایی -مقاومت آب)

تعیین لیتولوژی

ارزیابی به روش قطعی

ارزیابی به روش احتمالی(مولتی مین)

تعیین زون تولیدی

گزارشگیری

مدرس

سیّد علی جعفری

عضو ارشد شرکت پترو پژوهان پرسیس

مدرس چندین دوره نرم افزارهای ژئولاگ، لندمارک در دانشگاهها ،موسسات و آزاد

شهریه دوره دانشجویی با مدرک بین المللی

42،000،000ریال

شهریه دوره آزاد با مدرک بین المللی

48،600،000ریال

شهریه دوره دانشجویی بدون مدرک بین المللی

22،000،000ریال

شهریه دوره آزاد بدون مدرک بین المللی

28،600،000ریال

تمامی اطلاعات فوق را بصورت کامل تکمیل نموده و مسولیت هرگونه مغایرت بعهده اینجانب می باشد.

13-14-20 اردیبهشت ماه 1403

کارگاه آموزش نرم افزار پتــرل

کد دوره : 1117

این دوره بصورت جامع می باشد ودر انتهای دوره مدرک بین المللی معتبر اعطا خواهد گردید.

نرم افزار پتــرل

نرم افزار پترل یک نرم افزار بسیار کاربردی در زمینه تجزیه ،تحلیل و مدلسازی میادین نفت و گاز می باشد .با نرم افزار پترل می توان یک میدان نفتی یا گاز را از پایه مدلسازی نمود و تمامی پارامترهای پترفیزیکی را در روند آن دخالت داد تا بتوان بصورت دقیق و کاربردی روند جریان و روند حرکتی میدان را با نرم افزار پترل بررسی نمود .توانایی های نرم افازر پترل را می توان شامل مدلازی شکل میدان مورد مطالعه ،تعیین محل قرارگیری زون ها در میدان ،تعیین رونده ساختار زمین شناسی زون ها،ورود داده های پتروفیزیکی و تاثیر آنها در روند جریان،تعیین روند جریان داخل میدان مورد مطاله ،محاسبه میزان نفت درجا ،محاسبه روند میدان در آینده و...

سر فصل دوره

نصب و فعالسازي

ورود داده

تعيين مرز منطقه و GRID

تعينن Surface

ورود داده هاي Welltop

تصحيحات Upscale

زون بندي

تعيين نقشه ضخامت و عمق

رسم پلات ،هيستوگرام و نمايش تريس ها

تعيين نفت درجا

مدرس

سیّد جواد جعفری

عضو ارشد شرکت پترو پژوهان پرسیس

مدرس چندین دوره نرم افزارهای پترل، سفیر و اکلیپس در دانشگاهها ،موسسات و آزاد

شهریه دوره دانشجویی با مدرک بین المللی

44،000،000 ریال

شهریه دوره آزاد با مدرک بین المللی

51،200،000 ریال

شهریه دوره دانشجویی بدون مدرک بین المللی

24،000،000 ریال

شهریه دوره آزاد بدون مدرک بین المللی

31،200،000 ریال

تمامی اطلاعات فوق را بصورت کامل تکمیل نموده و مسولیت هرگونه مغایرت بعهده اینجانب می باشد.

20-21-27-28 اردیبهشت ماه 1403

کارگاه آموزش نرم افزار اکلیپس

کد دوره : 1118

این دوره بصورت جامع می باشد ودر انتهای دوره مدرک بین المللی معتبر اعطا خواهد گردید.

نرم افزار اکلیپس

نرم افزار اکلیپس یک نرم افزار بسیار کاربردی ویژه مهندسین مخزن و مدلسازان می باشد که با استفاده از این نرم افزار توانایی طراحی و پیش بینی مخازن نفت و گاز را دارا بوده در این نرم افزار شما قادر بوده تمامی مراحل جریانات موجود در یک مخزن را طراحی و مدلسازی نموده واز طرفی دیگر با توجه به قسمت برنامه نویسی موجود در این نرم افزار شما میتوانید مدل ساخته شده خود در نرم افزار پترل را بصورت کامل در این نرم افزار اجرا نمائید.

سر فصل دوره

آشنايي با نرم افزار

Floviz & Ofiice

Run Spec

Grid

Edite

Props

Regions

Solution

Summary

schadule

مدرس

سیّد جواد جعفری

عضو ارشد شرکت پترو پژوهان پرسیس

مدرس چندین دوره نرم افزارهای پترل، سفیر و اکلیپس در دانشگاهها ،موسسات و آزاد

شهریه دوره دانشجویی با مدرک بین المللی

41،000،000 ریال

شهریه دوره آزاد با مدرک بین المللی

47،300،000 ریال

شهریه دوره دانشجویی بدون مدرک بین المللی

21،000،000 ریال

شهریه دوره آزاد بدون مدرک بین المللی

27،300،000 ریال

تمامی اطلاعات فوق را بصورت کامل تکمیل نموده و مسولیت هرگونه مغایرت بعهده اینجانب می باشد.

03-04-10 خرداد ماه 1403

کارگاه آموزش نرم افزار ژئولاگ

کد دوره: 1119

این دوره بصورت جامع می باشد ودر انتهای دوره مدرک بین المللی معتبر اعطا خواهد گردید.

نرم افزار ژئولاگ

نرم افزار ژئولاگ نرم افزاری کاربردی در زمینه تفسیر و تحلیل داده های پتروفیزیکی ، داده های لاگ و داده های مغزه می باشد.ژئولاگ نرم افزاری کاربردی بوده و در مقایسه با دیگر نرم افزارها این توانایی را دارد که داده های لاگ های چاه پیمایی را هم بصورت رقومی و هم بصورت تریس نمایش داده و با توجه به داده هایی که در احتیار نرم افزار ژئولاگ قرار میگیرد می توان پارامترهای پتروفیزیکی نظیر تخلخل ، تراوایی ، حجم شیل، ، اشباع آب و لیتولوژی را تعیین و تفسیر نمود که تعیین این پارامترها هم به روش قطعی و هم به روش مولتی مین که روش نوین و بسیار پرکاربرد در جهان می باشد میسر است.

سر فصل دوره

نصب و فعالسازی

انواع داده و ورود داده

ساخت Layout

ساخت Xplot

تصحیحات محیطی(گاما-نوترون-چگالی -مقاومت)

تعیین پارامترهای پتروفیزیکی(حجم شیل-تخلخل-اشباع آب- تراوایی -مقاومت آب)

تعیین لیتولوژی

ارزیابی به روش قطعی

ارزیابی به روش احتمالی(مولتی مین)

تعیین زون تولیدی

گزارشگیری

مدرس

سیّد علی جعفری

عضو ارشد شرکت پترو پژوهان پرسیس

مدرس چندین دوره نرم افزارهای ژئولاگ، لندمارک در دانشگاهها ،موسسات و آزاد

شهریه دوره دانشجویی با مدرک بین المللی

42،000،000ریال

شهریه دوره آزاد با مدرک بین المللی

48،600،000ریال

شهریه دوره دانشجویی بدون مدرک بین المللی

22،000،000ریال

شهریه دوره آزاد بدون مدرک بین المللی

28،600،000ریال

تمامی اطلاعات فوق را بصورت کامل تکمیل نموده و مسولیت هرگونه مغایرت بعهده اینجانب می باشد.

17-18-24 خرداد ماه 1403

کارگاه آموزش نرم افزار پتــرل

کد دوره : 1120

این دوره بصورت جامع می باشد ودر انتهای دوره مدرک بین المللی معتبر اعطا خواهد گردید.

نرم افزار پتــرل

نرم افزار پترل یک نرم افزار بسیار کاربردی در زمینه تجزیه ،تحلیل و مدلسازی میادین نفت و گاز می باشد .با نرم افزار پترل می توان یک میدان نفتی یا گاز را از پایه مدلسازی نمود و تمامی پارامترهای پترفیزیکی را در روند آن دخالت داد تا بتوان بصورت دقیق و کاربردی روند جریان و روند حرکتی میدان را با نرم افزار پترل بررسی نمود .توانایی های نرم افازر پترل را می توان شامل مدلازی شکل میدان مورد مطالعه ،تعیین محل قرارگیری زون ها در میدان ،تعیین رونده ساختار زمین شناسی زون ها،ورود داده های پتروفیزیکی و تاثیر آنها در روند جریان،تعیین روند جریان داخل میدان مورد مطاله ،محاسبه میزان نفت درجا ،محاسبه روند میدان در آینده و...

سر فصل دوره

نصب و فعالسازي

ورود داده

تعيين مرز منطقه و GRID

تعينن Surface

ورود داده هاي Welltop

تصحيحات Upscale

زون بندي

تعيين نقشه ضخامت و عمق

رسم پلات ،هيستوگرام و نمايش تريس ها

تعيين نفت درجا

مدرس

سیّد جواد جعفری

عضو ارشد شرکت پترو پژوهان پرسیس

مدرس چندین دوره نرم افزارهای پترل، سفیر و اکلیپس در دانشگاهها ،موسسات و آزاد

شهریه دوره دانشجویی با مدرک بین المللی

44،000،000 ریال

شهریه دوره آزاد با مدرک بین المللی

51،200،000 ریال

شهریه دوره دانشجویی بدون مدرک بین المللی

24،000،000 ریال

شهریه دوره آزاد بدون مدرک بین المللی

31،200،000 ریال

تمامی اطلاعات فوق را بصورت کامل تکمیل نموده و مسولیت هرگونه مغایرت بعهده اینجانب می باشد.

24-25 خرداد ماه 1403

کارگاه تفسیر لاگ های ژئوشیمیایی

کد دوره: 1123

این دوره بصورت جامع می باشد ودر انتهای دوره مدرک بین المللی معتبر اعطا خواهد گردید.

تفسیر لاگ های ژئوشیمیایی

امروزه تفسیر و بررسی های گوناگونی بروی چاه های نفت و گاز انجام میگیرد که هریک از آنها بسیار ضروری و مهم در شناخت و تحلیل اتفاقات آینده چاه ها می باشد.روش های ژئوشیمیایی روش هایی بوده که امروزه کمک های بسیار زیادی به مهندشین و زمین شناسان نموده تا در مورد رفتار و همجنین خواص شیمیایی اطلاعات مفیدی را بدست آورده و از همین رو داشت اطلااعات و همچنی علم در زمینه داده های زئ.شیمی و اناوع لاگ ها و تفسیر لاهای زئوشیمی بسیار مهم و ارزشمند بوده است.

سر فصل دوره

تشکیل ماده آلی

گراماتوگرافی گازی

پیرولیز راک-ول

تعیین شاخص های ژئوشیمی HI,TOC,PI,OI,Tmax

تعیین بیومارکرهای ژئوشیمیایی

تعیین نوع محیط تشکیل ماده آلی

رسمو تفسیر نمودارهای ژئوشیمی -عنکبوتی و ...

مف=قایسه و ارزیابی لاگ های ژئوشیمیایی و پتروفیزیکی

تعیین میزان TOC از لاک های پتروفیزیکی

مدرس

سیّد علی جعفری

عضو ارشد شرکت پترو پژوهان پرسیس

مدرس چندین دوره نرم افزارهای ژئولاگ، لندمارک در دانشگاهها ،موسسات و آزاد

شهریه دوره دانشجویی با مدرک بین المللی

29,000،000ریال

شهریه دوره آزاد با مدرک بین المللی

31,700،000ریال

شهریه دوره دانشجویی بدون مدرک بین المللی

9،000،000ریال

شهریه دوره آزاد بدون مدرک بین المللی

11،700،000ریال

تمامی اطلاعات فوق را بصورت کامل تکمیل نموده و مسولیت هرگونه مغایرت بعهده اینجانب می باشد.

 

همکاران

شرکت ها ، موسسات ،پژوهشگاهها و دانشگاههایی که با ما در ارتباط هستند

#

ارتباط با ما

شما عزیزان از این طریق میتوانید با ما در ارتباط باشید